Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Podatki

Kancelaria oferuje doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie prawa podatkowego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Możliwe jest nawiązanie trwałej współpracy z Kancelarią w celu zlecenia Kancelarii prowadzenie bieżącej obsługi pranej jak i zlecenie Kancelarii obsługi konkretnego projektu, w tym zastępstwa w postępowaniu przed organami podatkowym (naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych) oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny).
Kancelaria świadczy również pomoc w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz zakład ubezpieczeń społecznych.
W ramach tej specjalizacji Kancelaria proponuje również doradztwo w prawie karnym skarbowym, w tym reprezentowanie Klientów przed sądami oraz organami dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe i przestępstwo skarbowe.

Kolejnym obszarem, w którym specjalizuje się Kancelaria i w którym ma duże doświadczenie jest odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania spółek i innych podmiotów. W ramach tej specjalizacja Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, przed zakładem ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możliwe jest również zlecenie Kancelarii reprezentowania Klienta w postępowaniu cywilnym (powództwa oparte na art. 299 kodeksu spółek handlowych) oraz w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Kancelaria oferuje również możliwość przygotowania i sporządzania pism w wyżej wymienionych postępowaniach bez wykonywania zastępstwa w tych postępowaniach.
Kancelaria proponuje również doradztwo w zakresie prowadzonej działalności i planowanych działań na ewentualną odpowiedzialność w przyszłości.