Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Odpowiedzialność osób trzecich

 Kolejnym obszarem, w którym specjalizuje się Kancelaria i w którym ma duże doświadczenie jest odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania spółek i innych podmiotów. W ramach tej specjalizacja Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, przed zakładem ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możliwe jest również zlecenie Kancelarii reprezentowania Klienta w postępowaniu cywilnym (powództwa oparte na art. 299 kodeksu spółek handlowych) oraz w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Kancelaria oferuje również możliwość przygotowania i sporządzania pism w wyżej wymienionych postępowaniach bez wykonywania zastępstwa w tych postępowaniach.
Kancelaria proponuje również doradztwo w zakresie prowadzonej działalności i planowanych działań na ewentualną odpowiedzialność w przyszłości.