Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Prawo pracy

 W ramach świadczenia usług z zakresu prawa pracy Kancelaria opiniuje i sporządza umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności za powierzone mienie, opiniuje dopuszczalność rozwiązania umów o pracę, sporządza regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania oraz wykonuje pozostałe doradztwo z zakresu prawa pracy.
Ponadto Kancelaria reprezentuje pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w powództwach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, uznania za bezskuteczne rozwiązania umowy o pracę i przywrócenie do pracy oraz w pozostałych sprawach z zakresu prawa pracy.