Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria oferuje również usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferta ta jest adresowana zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z umów sprzedaży, umów zleceń, umów najmu i dzierżawy, umów o roboty budowlane, dostawy, umów o dzieło i innych nazwanych i nienazwanych umów cywilnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowym zwykłym, w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
Kancelaria oferuje również pomoc w negocjacjach prowadzących do zawarcia którejś z wyżej wymienionych umów, a także innych umów, oraz pomoc przy przygotowywaniu tych umów i opiniowanie tych umów.
Kancelaria oferuj prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego: o zasiedzenie, podział rzeczy będących przedmiotem współwłasności w tym podział nieruchomości. Ponadto możliwe jest powierzenia prowadzenia Kancelarii sprawy o podział majątku małżeńskiego
Kancelaria oferuje pomoc w egzekucji zasądzonych kwot poprzez prowadzenie spraw egzekucyjnych (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego, reprezentacja w sprawach o wyjawienia majątku).
Kancelaria oferuje również pomoc w sporządzeniu umów spółek handlowych, rejestracji spółek handlowych, sporządzanie projektów uchwał organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia), opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych.