Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zwrócone przez najemcę opłaty za media nie powiększają podatku.
data dodania: 2017-02-16

Dochody osiągane z najmu mogą być rozliczane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W umowach najmu strony często postanawiają, że najemcę oprócz czynszu najmu obciążają inne opłaty z tytułu korzystania z lokalu, taj jak np. opłaty za media, abonament RTV, fundusz remontowy. Te uiszczane przez najemcę dodatkowe opłaty nie stanowią dla wynajmującego przychodu podlegającego opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
data dodania: 2016-09-19

Zakres czynności podlegających opłacie skarbowej określa art. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.  Czym się różni reklama od reprezentacji?
data dodania: 2016-08-25

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła uzyskania przychodów, w wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 23) PDOF stanowi, że nie uważa się z kosztu uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych.

Granica między tym co jest reklamą a tym co jest reprezentacją jest nieostra. Granicy tej nie zarysował również ustawodawca (brak jest definicji reklamy i reprezentacji) pozostawiając wypracowania zasad odróżniania praktyce.Koszty zakupu garnituru jako koszt podatkowy?
data dodania: 2016-08-22

 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Idea przepisu jest jasna : co przychodu można odpisać tylko te wydatki które służyły osiągnięciu (lub zabezpieczeniu) tego przychody albo które będą dopiero służyły osiągnięciu przychodu. W ogólności jest o proste, ale w szczególnych, czyli w rozważaniu konkretnego wydatku jako kosztu podatkowego, już nie. Jednym z takich przykładów są koszty zakupu „bardziej reprezentatywnej” odzieży, np. garnituru. 


VAT od odszkodowania?
data dodania: 2016-08-20

Istotą podatku od towarów i usług jest to, że opodatkowuje on faktyczne zdarzenia ekonomiczne, a nie zdarzenia prawne. Może się więc zdarzyć tak, że w sensie prawnym nie będziemy mieli do czynienia z ważnym i skutecznym stosunkiem prawnym, ale będziemy mieli do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym rodzącym obowiązek podatkowy w podatku VAT.
Jednym z tego rodzaju zdarzeń jest rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego za zapłatą odszkodowania za to wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.


1 2 3 4 5