Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej i spółki z o.o.
data dodania: 2015-11-07

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialności, podobnie jak w ogóle całość uregulowań o odpowiedzialności osób trzecich, jest zagadnieniem nie tylko interesującym z punku widzenia jurydycznego, ale również istotnym z racji zainteresowania organów podatkowych w dochodzeniu zaległości podatkowych od tych osób. Otrzymanie przez osobę będącą członkiem zarządu spółki akcyjnej lub spółki z o.o. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie jej odpowiedzialności za zaległości budzi niejednokrotnie zdziwienie, bo wiedza o ewentualnej odpowiedzialności podatkowej wynikającej z faktu bycia członkiem zarządu nie jest powszechna. Otrzymanie postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego nie przesądza jeszcze o powstaniu zobowiązania do zapłaty podatków niezapłaconych przez spółkę. Postępowanie podatkowe ma na celu zebranie materiału dowodowego przez organ podatkowy i jego ocenę, czyli ustalenie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Dla członków zarządów tych spółek wraz ze wszczęciem wobec nich postępowania podatkowego, powstaje zobowiązanie, w każdym razie zobowiązanie w interesie ich samych, do uczestniczenia w postępowaniu dowodowym, przejawiające się co najmniej w obowiązku złożenie wniosków dowodowych, które zmierzać będą do ustalenia tych elementów stanu faktycznego, które będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe. Z kolei to jakie wnioski składać w postępowaniu podatkowym czy też szerzej w jaki sposób uczestniczyć w tym postępowaniu jest zdeterminowane zasadami ponoszenie przez członków zarządu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o których dalej.

 1 2 3 4 5