Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.
data dodania: 2016-04-01

Art. 446 § 3 kodeksu cywilnego pozwala osobom najbliższym żądać od sprawcy szkody stosownego odszkodowania jeżeli na skutek śmierci osoby najbliższej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowe. Podkreślenia wymaga, że pogorszenie sytuacji życiowej, zachodzi zarówno wtedy, gdy szkody spowodowane przez śmierć osoby najbliższej mają przynajmniej w jakimś stopniu charakter materialny i zachodzi też wówczas, gdy szkody te takiego charakteru wprawdzie nie mają, lecz polegają na obiektywnym pogorszeniu pozycji życiowej poszkodowanego.


Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej – sytuacja sprzed 3 sierpnia 2008r.
data dodania: 2016-03-12

Ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) do art. 446 kodeksu cywilnego został dodany § 4 o treści : ”Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od dnia 3 sierpnia 2008r.) nie ma wątpliwości, że w przypadku śmierci osoby spowodowanej czynem niedozwolonym, osobom jej najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pytanie czy takie roszczenie przysługuje tym osobom w razie śmierci osoby najbliższej przed wejściem w życie tych uregulowań? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.


Roszczenia odszkodowawcze za błąd medyczny.
data dodania: 2015-11-12

 Pacjent korzystający ze świadczeń medycznych narażony jest na ryzyko, że w trakcie leczenia, obojętnie jakiego rodzaju, lekarz będzie leczył pacjenta nie w taki sposób w jaki powinien, czyli nie w taki sposób w jaki wynika to z obecnej wiedzy medycznej. Jeżeli leczenie w jakimś momencie okaże się być sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną mówi się, że doszło wówczas do popełnienia błędu medycznego. Skutkiem tego błędu może być uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta. Doznanie uszczerbku na zdrowiu, jakimi są uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, często powodują dla poszkodowanego istotne pogorszenie jego dotychczasowej sytuacji życiowej. To pogorszenie sytuacji życiowej może się przejawiać w postaci szkody majątkowej i szkody niemajątkowej. W takich wypadkach ustawodawca przyznaje poszkodowanemu roszczenia przeciwko sprawcy szkody o jej naprawienie. Osobami poszkodowanymi, którym ustawodawca przyznaje roszczenia o naprawienia szkody, są w niektórych wypadkach również inne osoby niż bezpośrednio poszkodowany, czyli ta osoba, podczas leczenia której doszło do popełnienia błędu lekarskiego.
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za tzw. błąd lekarski.

1 2 3