Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza podstawą do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
data dodania: 2016-07-10

W myśl art. 840 § 1 pkt 2) k.p.c. dłużnik może wnieść powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na tej podstawie, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Wydawać by się mogło, że na tej podstawie powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może wnieść osoba będąca spadkobiercą i odpowiadająca za długi spadkowe, która nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli po sporządzanie spisu inwentarza okaże się, że wartość czynna spadku wynosi zero. Powództwo takie powinno jednak zostać oddalone.


Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela a przedawnienie.
data dodania: 2016-05-06

 Na pytanie jaki skutek w zakresie przerwanie biegu terminu przedawnienia wywoła cofnięcie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego można w zasadzie udzielić dwóch odpowiedzi. Według pierwszej umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela oznacza, że znajduje zastosowanie art. 825 pkt 1 w zw. z art. 203 § 2 i art. 13 § 2 k.p.c.. W konsekwencji cofnięty wniosek egzekucyjny nie wywoła skutków w zakresie przerwy biegu przedawnienia. Według drugiej możliwej odpowiedzi zgodnie z art. 124 k.c. po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia i prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 1 k.p.c. biegnie ono na nowo. Prawidłowa jest odpowiedź pierwsza.


Wniosek o wyjawienie majątku.
data dodania: 2016-03-31

Wierzyciel, którego wierzytelność nie została wyegzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym, może złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika. Wyjawienie majątku polega na tym, że dłużnik na polecenie sądu składa wykaz wszystkich składników swojego majątku. Prawdziwość i zupełność złożonego wykazu dłużnik potwierdza przyrzeczeniem.
Celem postępowania o wyjawienia majątku jest uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika dla zapewnienia skuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych. 


VAT od czynności komorników sądowych.
data dodania: 2016-03-11

W interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2014r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) minister finansów zajął się kwestia opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Minister finansów uznał, że komornicy sądowi jako prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pytanie jakie powstaje jest następujące : czy opłaty egzekucyjne jakie naliczają komornicy zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji zawierają w sobie VAT (są kwotami brutto) czy powinny być dopiero powiększone o VAT (są kwotami netto) ?


Powództwo przeciwegzekucyjne.
data dodania: 2016-02-05

Jednym ze sposobów obrony przeciwko działaniom komornika w postępowaniu egzekucyjnym jest powództwo przeciwegzekucyjne.  Powództwo przeciwegzekucyjne jest środkami merytorycznej obrony przed egzekucją, przysługującymi dłużnikowi oraz osobom trzecim.
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego: 1) powództwo opozycyjne i 2) powództwo eksydencyjne (inaczej nazywane interwencyjnym). Przez wniesienie pozwu dłużnik podważa zasadność i wymagalność obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Z kolei osoba trzecia żąda wyłączania spod egzekucji rzeczy lub prawa, które przysługują jej, a nie dłużnikowi.
Powództwa opozycyjne przysługuje dłużnikowi, zaś powództwo ekscydencyjne, przysługujące osobie trzeciej. Dalej szerzej o każdym z tych rodzajów powództw.


1 2