Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Osobiste spełnienie świadczenia przez dłużnika?
data dodania: 2016-06-04

 Art. 356 § 1 k.c. stanowi, że wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Oznacza, że wykonawcą zobowiązania nie musi być dłużnik, który celem spełnienia świadczenia może posłużyć się innymi podmiotami, jako swoimi pomocnikami, albo też powierzyć wykonanie zobowiązania osobie trzeciej. Istotniejsze jest bowiem to aby wierzyciel otrzymał należne mu świadczenia od tego kto to świadczenie spełni


Zdolność do czynności prawnych.
data dodania: 2016-04-30

Zdolność do czynności prawnych to możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem (dla siebie, we własnym imieniu). Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania. Przy mówieniu o zdolności do czynności prawnych należy pamiętać, że chodzi o składanie oświadczeń woli we własnym imieniu i ze skutkiem dla siebie. Oświadczenie woli może być, co do zasady, być również złożone przez przedstawiciela.
Zakres zdolności prawnej zależy co do zasady od wieku danej osoby i od tego czy została lub nie została ona ubezwłasnowolniona.


1 2 3