Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony po zmianach od dnia 22 lutego 2016r.
data dodania: 2016-02-21

Dnia 22 lutego 2016r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. w istotny sposób zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące umów o pracę na czas określony ograniczając swobodę stron z zawieraniu tych umów oraz zmienia zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony. Dalej więcej o tym ostatnim.

Dotychczas (tj. do dnia 22 lutego 2016r.) wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony było możliwe jeżeli umowa była zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Od 22 lutego 2016r. umowa o pracę zawarta na czas określony będzie mogła być wypowiedziana niezależnie na jak długi okres została zawarta i niezależnie od tego czy pracodawca i pracownik przewidzieli w niej możliwość wypowiedzenia.
Zasada ta ma zastosowanie do umów o pracę na czas określony zawartych od dnia 22 lutego 2016r. Do umów o pracę zawartych na czas określony zawartych przed 22 lutym 2016r. zastosowanie mają dotychczasowe zasady ich wypowiadania, co oznacza, że mogą one być wypowiadane jeżeli zostały zawarte na czas dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy.

W przypadku umowy o pracę trwającej w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w razie jej wypowiedzenia okresy wypowiedzenie będą takie jakie wprowadza ustawa nowelizujące, czyli uzależnione do długości zatrudnienia u danego pracodawcy.

Tak jak dotychczas wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony nie wymaga uzasadnienia ani konsultacji z zakładową organizacją związkową.

Wchodzące w życie zmiany nie zmieniają przepisów ochronnych chroniących pracownika przez wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony. Np. pracodawca nadal nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w ciąży czy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcie wieku emerytalnego jeżeli okres zatrudnienie umożliwia temu pracownikowi uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 22 lutego 2016r. jest ustalany tak jak przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i jest uzależniony od okresu pracy zatrudnienia u pracodawcy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej od sześciu miesięcy (ale nie dłużej niż trzy lata) okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, jeżeli pracownik jest zatrudniony od trzech lat okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Przy ustalenie długości stażu pracy u danego pracodawcy, od którego zależy długość okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy przypadających przed dniem 22 lutego 2016r.

Jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony zastała wypowiedziana przed dniem 22 lutego 2016r. i trwała w tym dniu, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.