Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pozew o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości.
data dodania: 2016-08-10

Dochodzenie należności  w postępowaniu upadłościowym polega na ich zgłaszaniu w celu ich umieszczanie na liście wierzytelności. Oznacza to, że chcąc uczestniczyć w podziale środków uzyskanych z masy upadłości wierzyciel powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Z kolei jeżeli pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem toczy się postępowanie cywilne, którego przedmiotem jest wierzytelność podlegająca zgłoszeniu do masy upadłości, postępowanie cywilne podlega zawieszeniu z urzędu (art. 177 § 1 pkt 4) k.p.c.).

Z kolei postępowanie sądowe w sprawie wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości może być podjęte przeciwko syndykowi dopiero wówczas gdy w postępowaniu upadłościowym po wyczerpaniu trybu zgłaszania wierzytelności, wierzytelność nie została umieszczona na liście wierzytelności (art. 145 prawa upadłościowego).   

W tej sytuacji do czasu zakończenia postępowania upadłościowego czasowo zostaje zamknięta możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, a właściwym trybem ich dochodzenia jest tryb określony w prawie upadłościowym.

Na pytanie co zrobić w sytuacji gdy do sądu wpłynął pozew o wierzytelność podlegającą zgłoszeniu do masy upadłości możliwe są dwie odpowiedzi (nieprzesądzając w tym miejscu która z nich jest prawidłowa).

Po pierwsze wydaje się, że sąd otrzymawszy taki pozew powinien go odrzucić z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.). Jak bowiem wyżej wskazano z pozwem przeciwko syndykowi masy upadłości można wystąpić dopiero wówczas gdy zgłosiliśmy wierzytelność w trybie właściwym dla prawa upadłościowego i wyczerpaniu tego trybu wierzytelność nasza nie została umieszczona na liście wierzytelności.

I po drugie możliwe jest uznanie, że taki pozew zgodnie z art. 200 § 1 zd. 1 k.p.c. (stanowi on, że sąd, który stwierdził swoją niewłaściwość do rozpoznania sprawy przekazuje tę sprawą sądowi właściwemu) sąd powinien przekazać sędziemu komisarzowi. W takim ujęciu pozew traktowany jest jak zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Problem ten był różnie rozstrzygany. Obecnie można już jednak stwierdzić, że ustalił się pogląd, że prawidłowym postępowaniem jest ten drugi z wyżej opisanych. Oznacza to, że jeżeli wniesiemy pozew o zapłatę wierzytelności przeciwko syndykowi zamiast zgłosić tę wierzytelność sędziemu komisarzowi, to najprawdopodobniej sąd ten pozew potraktuje jako zgłoszenie wierzytelności i przekaże go sędziemu komisarzowi.