Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorcy.
data dodania: 2016-08-16

Zgodnie z uregulowaniem art. 97 k.c. osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi publiczności (dziś powiedzielibyśmy : interesantów) poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zwyczajowo są dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.
Przepis ten chroni osoby „dokonujące” czynności prawnych w lokalu przedsiębiorstwa, które dotyczą korzystania z usług tego przedsiębiorstwa, w ten sposób, że zwalniają one kontrahenta przedsiębiorcy z obowiązku dokonywania ustaleń czy faktycznie osoby obecne w lokalu są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy.

Należy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze skutecznie zdziałamy czynność prawną z każdą osobą obecną w lokalu przedsiębiorcy. Rozciągnięcie skutków działanie tych osób na sferę prawną przedsiębiorcy zależy od spełnienia następujących przesłanek:

1) po pierwsze czynność prawna musi być dokonana pomiędzy osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa a osobą korzystającą z usług tego przedsiębiorstwa.

2) po drugie czynność prawna musi być zdziałana w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi interesantów (inaczej mówiąc klientów);

3) po trzecie muszą zachodzić wątpliwości co do tego czy dana osoba – czynna w lokalu - jest uprawniona do dokonania czynności prawnej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. Przez te wątpliwości rozumie się sytuacje polegające na tym, że brak jest jakichkolwiek lub jednoznacznych przesłanek, wskazujących na istnienie lub brak umocowania osoby czynnej w lokalu do reprezentowania przedsiębiorcy.

Przyjmuje się, że wątpliwości takie (te o których mowa wyżej w pkt 3) nie występują :
- wówczas gdy w lokalu przedsiębiorstwa jest zamieszczona widoczna sytuacja o sposobie załatwiania spraw (czyli sposobie obsługi klientów);
- w sytuacji gdy osoby przebywające w lokalu noszą widoczne identyfikatory, które zawierają informacje o wykonywanych przez te osoby zadaniach (przy czym wystarczające jest, że są to informacje wskazująca na rodzaj zadań wykonywanych przez te osoby);
- w sytuacji gdy klient zna podział czynności pomiędzy poszczególne osoby znajdujące się w lokalu przedsiębiorcy;
- w sytuacji gdy rozsądnie działający klient w świetle zasad doświadczenia życiowego powinien zorientować się, że dana osoba znajdująca się w lokalu (osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa) nie jest uprawniona do działania w imieniu przedsiębiorcy.

Dalej należy pamiętać, że wyżej wskazane przesłanki, aby kontrahent przedsiębiorcy mógł skutecznie powołać się na treść art. 97 k.c., muszą być spełnione łącznie.