Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym.
data dodania: 2016-08-03

Do postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio przepisu o postępowaniu cywilnym procesowym, co znaczy, że stosuje się również art. 87 k.p.c. określający jakie osoby mogą reprezentować strony w procesie cywilnym. Przepis ten stosuje się odpowiednio, a jego wykładnia jest taka, że postępowaniu egzekucyjnym stronę przed komornikiem może reprezentować każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli przepis stanowi, że jakieś uregulowania stosuje się odpowiednio to oznacza to, że część tych uregulowań stosuje się wprost, części nie stosuje się w o ogóle, a część stosuje się z koniecznymi modyfikacjami.

Art. 87 k.p.c. reguluje kwestie tego jakie osoby mogą być pełnomocnikami stron w postępowaniu sądowym. Wprost dotyczy on reprezentacji stron przed sądem, a komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne sądem nie jest. Przepis ten reguluje reprezentację stron w postępowaniu sądowym, a do postępowania egzekucyjnego stosuje się go odpowiednio.

Uznaje się, że ograniczenia podmiotowe co do tego kto może być pełnomocnikiem strony zawarte w art. 87 k.p.c. mają zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym tylko wtedy, gdy w grę wchodzi działanie przed sądem jako organem egzekucyjnym lub sprawującym nadzór nad egzekucją. W konsekwencji uznaje się, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem może być każda osoba zdolna do czynności prawnych.

Podsumowując : jako dłużnika (i wierzyciela) w postępowaniu egzekucyjnym może nas reprezentować każda osoba. Jedyny warunek jest taki aby była to osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.