Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Powołanie się na darowiznę w trakcie kontroli podatkowej.
data dodania: 2017-02-28

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dodany został ust. 4 w art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie tym uregulowaniem jeżeli obowiązek podatkowy powstaje na skutek powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowe, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność otrzymania darowizny, to nabycie praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darowizny podlega opodatkowaniu w wysokości 20% wartości tych praw majątkowych.

Przyczyna nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn była jasna. Chodziło o to aby uniemożliwić podatnikom powoływanie się na fakt otrzymania darowizny w postepowaniu podatkowym mającym za przedmiot opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że zobowiązanie do zapłaty 20% sankcyjnego podatku powstaje w razie ziszczenia się (łącznie) dwóch przesłanek:
1) pierwszą z nich jest powołanie się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność otrzymania (dokonania) darowizny;
2) drugą jest brak zapłaty podatku od tej darowizny.

Jeżeli te przesłanki zaistnieją podatnik jest zobowiązany do zapłaty 20% podatku od wartości otrzymanego w darowiźnie prawa majątkowego. Sporne jest czy przy obliczenia podatku do zapłaty zastosowanie mają kwoty wolne określone w art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Część autorów uważa, że przy obliczeniu podatku w następstwie zastosowania art. 15 ust. 4 nie stosuje się kwot wolnych, a część autorów uważa, że kwoty wolne stosuj się. Wydaje się, że można przekonywująco bronić tezy, że art. 15 ust. 4 jest jedynie wyjątkiem do art. 15 ust. 1, czyli modyfikuj on tylko stawki podatku, ale nie same kwoty wolne. W każdym razie w razie już konieczności zapłaty sankcyjnego 20% podatku od darowizn to nic podatnikowi powoływani się na taką argumentację nie zawadzi.

Odnośnie pierwszej z tych przesłanek należy pamiętać, że ulega ona ziszczeniu tylko wówczas gdy a fakt darowizny powołuje się sam podatnik. Jeżeli np. organy podatkowe w trakcie postępowania kontrolnego lub podatkowego ustalą fakt dokonania darowizny, od której nie został zapłacony podatek, nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W wyroku z dnia 21.08.2014r. (II FSK 2211/12) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że potwierdzenie przez podatnika ustalonego uprzednio przez organy podatkowe w trakcie postępowania kontrolnego faktu otrzymania przez niego darowizny nie może być uznane za powołanie się na fakt otrzymania darowizny.