Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Sieć szpitali.
data dodania: 2017-07-06

Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 844) został wprowadzony (wg określenia ustawodawcy) : system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana polega na tym, że w myśl nowych przepisów co do zasady szpitale i przychodnie przyszpitalne nie będą ubiegały się w konkursach o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale otrzymają środki publiczne po zakwalifikowaniu ich do jednej z kategorii podmiotów leczniczych określonych przez ustawodawcę jako „poziom systemu zabezpieczenia”. To zakwalifikowanie do dane go poziomu zabezpieczenia umożliwia zawarcie szpitalom umowy z płatnikiem środków publicznych.

Co to są poziomy systemu zabezpieczenia świadczeń szpitalnych? Przez te poziomy należy rozumieć kategorie czy też grupy na jakie ustawodawca podzielił podmioty lecznicze udzielająca świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych w przychodniach przyszpitalnych i odpowiadające im rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej jakie te poszczególne grupy szpitali będą udzielać.

Ustawodawca określił następujące poziomy systemu zabezpieczeń (brzmi to bardzo mądrze ale chodzi o różne grupy na jakie zostały podzielone szpitale) :
     1) szpitale I stopnia;
     2) szpitale II stopnia;
     3) szpitale III stopnia;
     4) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
     5) szpitale pediatryczne;
     6) szpitale ogólnopolskie.

A co wynika z tego, że dany szpital zaliczony zostanie do którejś z powyższych kategorii? Szpital z danej kategorii zabezpiecza udzielenia następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych (tworzy się wg określenia ustawodawcy „profile systemu zabezpieczenia”) :
1) szpitale I stopnia – te szpitale zabezpieczają udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z następujących zakresów : chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria
2) szpitale II stopnia – te szpitale zabezpieczają udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z następujących zakresów : chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia i urologia;
3) szpitale III stopnia – te szpitale zabezpieczają udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z następujących zakresów : chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci, kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla dzieci;
4) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne – te szpitale zabezpieczają udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z następujących zakresów : brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia, terapia izotopowa, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, w szpitalach pulmonologicznych udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej z następujących zakresów : chemioterapia hospitalizacja, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci;
5) szpitale pediatryczne – te szpitale zabezpieczają udzielanie wszystkich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej dla dzieci;
6) szpitale ogólnopolskie – te szpitale zabezpieczają udzielanie wszystkich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej.
Świadczeniodawca (dalej zamiennie określany również jako szpital) jest kwalifikowany do danej kategorii (poziomu systemu zabezpieczeń) na 4 lata (art. 95m ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Wraz z zakwalifikowaniem do danej kategorii określa się : profile systemu zabezpieczeń, zakresy lub rodzaje świadczeń , w ramach których będą udzielane świadczenia. Mówią prościej określa się to jakie świadczenie zdrowotne będą udzielana w danym szpitalu (art. 95m ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Ale żeby zostać zakwalifikowanym do danego rodzaju szpitali (poziomu zabezpieczeń świadczeń szpitalnych) trzeba spełnić następujące warunki.

Aby szpital został zaliczony I stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 1 powyżej) musi :
1) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
2) udzielać przynajmniej dwóch rodzajów świadczeń zdrowotnych spośród następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych : chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria
• ale jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej szpital może udzielać jednego z tych rodzajów świadczeń, z tymże że taki szpital musi jednocześnie spełniać jeden z warunków wskazanych w art. 95m ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
3) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
4) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).

Aby szpital został zaliczony II stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 2 powyżej) musi :
1) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
2) udzielać świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
3) udzielać przynajmniej sześć rodzajów świadczeń zdrowotnych spośród następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych : chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia i urologia, przy czym przynajmniej dwóch spośród następujących rodzajów świadczeń : chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia i urologia;
• ale jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej szpital może udzielać jednego z tych rodzajów świadczeń, z tymże że taki szpital musi jednocześnie spełniać jeden z warunków wskazanych w art. 95m ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
4) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
5) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).

Aby szpital został zaliczony III stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 3 powyżej) musi :
1) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
2) udzielać świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
3) udzielać przynajmniej osiem rodzajów świadczeń zdrowotnych spośród następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych : chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia i urologia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci, kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla dzieci przy czym przynajmniej trzy spośród następujących rodzajów świadczeń : chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci, kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla dzieci;
• ale jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej szpital może udzielać jednego z tych rodzajów świadczeń, z tymże że taki szpital musi jednocześnie spełniać jeden z warunków wskazanych w art. 95m ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
4) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
5) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).

Aby szpital został zaliczony IV stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 4 powyżej) musi :
1) w przypadku szpitali onkologicznych udzielać przynajmniej sześć rodzajów świadczeń (profili zabezpieczenia) spośród następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych : brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia, terapia izotopowa, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci
• ale jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej szpital może udzielać trzech z tych rodzajów świadczeń, z tymże że taki szpital musi jednocześnie spełniać jeden z warunków wskazanych w art. 95m ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
2) w przypadku szpitali pulmonologicznych udzielać przynajmniej dwa rodzaje świadczeń (profili zabezpieczenia) spośród następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych : chemioterapia hospitalizacja, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci
• ale jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej szpital może udzielać jednego z tych rodzajów świadczeń, z tymże że taki szpital musi jednocześnie spełniać jeden z warunków wskazanych w art. 95m ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
3) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
4) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).

Aby szpital został zaliczony V stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 5 powyżej) musi :
1) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez co najmniej 2 lata kalendarzowe;
2) udzielać przynajmniej trzech rodzajów świadczeń zdrowotnych spośród wszystkich rodzajów świadczeń szpitalnych dla dzieci;
3) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
4) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).
Aby szpital został zaliczony VI stopnia zabezpieczenia szpitalnego (pkt 6 powyżej) musi :
1) być instytutem, o którym mowa w art. 3 ustawy o instytutach badawczych albo być podmiotem leczniczym utworzonym i prowadzonym przez uczelnię publiczną (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej) albo być podmiotem leczniczym utworzonym i prowadzonym przez Skarb Państwa;
2) udzielać przynajmniej jednego rodzaju świadczeń zdrowotnych spośród wszystkich rodzajów świadczeń szpitalnych;
3) spełniać szczegółowe warunki określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 95m ust. 12 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
4) do dnia ogłoszenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniodawców (szpitali) zakwalifikowanych do danego poziomu zabezpieczenia szpitalnego jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego a umowa trwa co najmniej 2 lata kalendarzowe i dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji (chodzi o te świadczenia, w zakresie których szpital jest kwalifikowany do dennego poziomu zabezpieczenia).

Wyżej napisałem, że ogólnie posługiwać się twierdzeniem, że system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych obejmuje świadczenie szpitalne i ambulatoryjne udzielane w przychodniach przyszpitalnych, ale dla jasności wyjaśniam, że w ramach systemu zabezpieczenia szpitalnego pacjenci mają dostęp do następujących świadczeń (art. 95l ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) :
     1) leczenie szpitalne;
     2) świadczenia wysokospecjalistyczne;
     3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowane w poradniach przyszpitalnych;
     4) rehabilitacja lecznicza,
     5) programy lekowe;
     6) leki stosowane w chemioterapii;
     7) nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Szpitale w celu zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielają świadczeń gwarantowanych w następujących rodzajach i zakresach (art. 95m ust. 10 ustawy) i wg następujących zasad:
1) szpitale udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na każdym z poziomów systemu zabezpieczenia (tych sześciu wyżej wskazanych) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach przyszpitalnych z wyjątkiem dializy otrzewnowej lub hemodializy, z tym że w przypadku porad specjalistycznych są to porady odpowiadające profilom zabezpieczenia określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia;
2) szpitale na każdym z poziomów zabezpieczeń udzielają świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, które realizowane są w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnego;
3) szpitale z III poziomu systemu zabezpieczenia udzielają świadczeń w ramach wszystkich profili systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji.
Jednak warunkiem udzielania świadczeń wskazanych powyżej w pkt 1) – 3) jest aby do dnia ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia szpital był stroną umowy o udzielanie tych świadczeń zdrowotnych i umowa ta trwała co najmniej przez dwa lata kalendarzowe.

Poza tym szpitale udzielają w ramach dodatkowych profili systemów zabezpieczenia innych niż określone dla danego szpitala i w ramach dodatkowych zakresów lub rodzajów świadczeń niż określonych w art. 95m ust. 10 ustawy (art. 95m ust.11), przy czym te dodatkowe profile oraz dodatkowe zakresy i rodzaje świadczeń określa rozporządzenie ministra zdrowia.