Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Do którego sądu wnieść opłatę od apelacji?
data dodania: 2017-07-27

Apelacja jest pismem sądowym podlegającym opłacie (art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłacie podlegają w szczególności następujące pisma : apelacja i zażalenie). W drodze apelacji skarży się wyroki zapadłe w postępowaniu procesowym i postanowienia zapadłe w postępowaniu nieprocesowym. W razie niewniesienia opłaty sądowej od apelacji podlega ona odrzuceniu (zgodnie z art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c.). Opłatę tę można wnieść w postaci bezgotówkowej, wpłaty gotówkowej w kasie sądu albo poprzez naklejenia znaków opłaty sądowej. Wnosząc opłatę od apelacji w formie bezgotówkowej należy wnieść ją na rachunek właściwego sądu, bo nie jest tak, że opłatę tę można wnieść na rachunek jakiegokolwiek sądu.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie wskazuje wprost do jakiego sądu należy wnieść opłatę od apelacji.

Sposób wnoszenia opłat sądowych w sposób szczegółowo reguluje rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z § 2 pkt 1 li. „a” opłaty sądowe w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej wnosi się na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu do podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej lub sądu za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej.

Celem wniesienia apelacji jest jej rozpoznanie przez sąd II instancji, którym jest albo sąd okręgowy albo sąd apelacyjny. W rozumieniu więc § 2 pkt 1 li. „a” rozporządzenia w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych sądem właściwym do podjęcia czynności procesowej, jest ten sąd który będzie rozpoznawał apelację. Przez podjęcie czynności procesowej należy rozumieć bowiem w tym wypadku rozpoznanie apelacji. Czyli jeżeli wnosimy apelację od wyroku lub postanowienia sądu rejonowego opłatę należy wnieść na rachunek sądu okręgowego. Jeżeli wnosimy apelację od wyroku lub postanowienia sądu okręgowego opłatę sądową należy wnieść na rachunek sądu apelacyjnego.

§ 2 pkt 1 li. „a” rozporządzenia w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych pozwala na wniesienie opłaty sądowej od apelacji również na rachunek sądu za pośrednictwem którego wnosi się apelację podlegającą opłacie. Zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Przepis ten stosuje się też w postępowaniu nieprocesowym co oznacza, że apelację od postanowienia wnosi się do sądu który wydał skarżone postanowienie. Czyli jeżeli wnosimy apelację od wyroku lub postanowienia sądu rejonowego opłatę należy wnieść na rachunek tego sądu rejonowego. Jeżeli wnosimy apelację od wyroku lub postanowienia sądu okręgowego opłatę sądową należy wnieść na rachunek tego sądu okręgowego.

Trzeba pamiętać, że nie jest skuteczne wniesienie opłaty sądowej w formie bezgotówkowej na jakiegokolwiek sądu, tj. sądu niemającego proceduralnego powiązania z toczącym się postępowaniem (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30.01.2014r. w sprawie sygn. akt IV CZ 111/13). Chodzi o to, że musi to być rachunek sądu który wydał skarżony wyrok lub postanowienie albo sąd który apelację od tego wyroku lub postanowienia będzie rozpoznawał.