Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Darowizna pieniędzy musi być na rachunek bankowy.
data dodania: 2017-08-19

Wolne od opodatkowania podatkiem do spadków i darowizn jest m.in. otrzymanie tytułem darowizny środków pieniężnych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn). Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest to aby środki pieniężne zostały przekazane na rachunek płatniczy nabywcy lub inny jego rachunek niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo zostały aby zostały przekazane przekazem pocztowym.
Organy podatkowe nie dopuszczają odstępstw od powyższego wymogu i odmawiają stosowania zwolnienia od podatku do darowizn jeżeli darowane pieniądze nie zostaną przekazana na pośrednictwem rachunku.
 

O takiej a nie innej interpretacji przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn przekonała się przyszła darczyni, która przekazała córce pieniądze w gotówce a obdarowana córka miała te pieniądze wpłacić na swój rachunek bankowy. Powodem takiego postępowania było to, że matka przekazując córce pieniądze nie miała rachunku bankowego.

Dla wyjaśnienia należy zauważyć, że obecnie art. 4a ust.1 pkt 2) ustawy o podatku od spadków i darowizn posługuje się wymogiem określeniem „rachunek płatniczy”. Zmiana art. 4a ust. 1 pkt 2) w ustawie o podatku od spadku i darowizn w zakresie w jakim zmieniono używane w tym przepisie określenie „rachunek bankowy” zastąpiono określeniem „rachunek płatniczy” została wprowadzona ustawą z dnia 12.07.2013r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 1036). Celem wprowadzenie tej zmiany było zrównanie dla celów określenia zwolnienia od podatku darowizny środków pieniężnych statusu rachunku bankowego z rachunkiem płatniczym. Chodziło o to aby obdarowany mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego także wówczas gdy środki pieniężne zostaną przekazane na rachunek płatniczy prowadzony dla tej osoby przez instytucje niebankowe. (ustawa z dnia 12.07.2013r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. realizację zasady równego traktowania podmiotów świadczących usługi na podstawie ustawy o usługach płatniczych bez uprzywilejowanej pozycji banków).

Wracając do istoty zagadnienia : jeżeli obdarowany podatnik chce uniknąć obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej darowizny pieniędzy te pieniądze musi otrzymać przelewem na swój rachunek płatniczy (np. na rachunek bankowy) albo przekazem pocztowym. Przekazanie pieniędzy w gotówce osobie obdarowanej i następnie wpłacenie przez osobę obdarowaną na posiadany rachunek bankowy nie jest równoważne z otrzymaniem pieniędzy od darczyńcy przelewem na rachunek płatniczy. Tak uznał w każdym razie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 17.07.2017r. znak : 0111-KDIB4.4015.63.1.JKu.

Dla kogoś kto jednak otrzymał tytułem darowizny pieniądze od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę bez zachowania wymogu otrzymania tych pieniędzy przekazem na rachunek płatniczy albo przekazem pocztowym pozostaje powołanie się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06.07.2017r., w którym sąd uznał, że wymóg udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy jest tylko wymogiem technicznym i nie pozbawia uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia od podatku do spadków i darowizn.