Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Apteka ogólnodostępna nie zrobi leku recepturowego dla podmiotu leczniczego.
data dodania: 2022-02-12

 Apteki w Polsce zostały podzielone na następujące rodzaje (art. 87 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne) : apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe. Z tym podziałem łączą się istotne konsekwencje, bo każdy z tych rodzajów aptek może wykonywać określone czynności i jednocześnie nie może wykonywać innych czynności. Przekonała się o tym apteka ogólnodostępna, która sporządziła lek recepturowy dla podmiotu leczniczego. Została za to ukarana, bo według przepisów prawa farmaceutycznego nie mogła tego uczynić

Lek recepturowy to produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej (art. 2 pkt 12 Prawa farmaceutycznego). Cechą wyróżniającą lek recepturowy jest więc to, że jest on wytwarzany indywidualnie na podstawie recepty lekarskiej.

Apteka ogólnodostępna zaopatruje ludność w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły (o których mowa w art. 86 ust. 2 Prawa farmaceutycznego), zapewnienia świadczenia ludności usług farmaceutycznych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, oraz sprawowania opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak wynika z powyższego głównym celem działania apteki ogólnodostępnej jest zaopatrywania w produkty lecznicze ludności. Apteka ogólnodostępna może również zaopatrywać podmioty lecznicze w produkty lecznicze, ale uwaga (bo jest to istotne) na podstawie zapotrzebowania, a nie na podstawie recepty, ale to jest wyjątek i jako wyjątek powinien on być stosowany ściśle.

NA CZYM POLEGAŁ PROBLEM ?

Apteka ogólnodostępna sporządziła lek recepturowy na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą w rodzaju opieka ambulatoryjna. Została za to ukarana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Decyzja o nałożeniu kary została utrzyma przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Apteka nie podawała się i złożyła następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a po przegraniu sprawy w tym sądzie złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna została oddalona (wyrokiem NSA z dnia 02.09.2021r. w sprawie sygn. akt II GSK 711/21).

Apteka broniła się w ten sposób, że z art. 106 ust. 3 pkt 1 Prawa farmaceutycznego wynika, że apteka szpitalna może zaopatrywać podmioty prowadzące działalność leczniczą. A dalej skoro podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna nie mają obowiązku tworzenia apteki szpitalnej to w leki recepturowe muszą się zaopatrywać się w aptekach ogólnodostępnych. Apteka wskazywała również, że z art. 96 ust. 1 Prawa farmaceutycznego wynika, że produkty z apteki mogą być wydawane na podstawie recepty, bez recepty lub na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DLACZEGO APTEKA NIE MIAŁA RACJI?

Apteka nie miała racji w sporze z uwagi na definicję leku recepturowego. Zgodnie z wyżej przytoczonym uregulowaniem zawartym w art. 2 pkt 12) Prawa farmaceutycznego lek recepturowy jest przygotowywany na podstawie recepty. Przechodząc dalej należy zauważyć, że apteka ogólnodostępna może zaopatrywać podmioty lecznicze w produkty lecznicze na podstawie złożonego przez te podmioty zapotrzebowania. Wprawdzie art. 96 ust.1 Prawa farmaceutycznego, na który powoływała się apteka nie określa, czy apteka ogólnodostępna może dostarczać leki recepturowe na podstawie zapotrzebowania na leki recepturowe wystawianych przez podmiot leczniczy, czy też nie, ale skoro lek recepturowy jest lekiem wydawanym na receptę to nie może być on wydawany na podstawie zapotrzebowania podmiotu leczniczego. A skoro apteka ogólnodostępna może zaopatrywać podmiot leczniczy w produkty lecznicze tylko na podstawie zapotrzebowania to nie może zaopatrywać tych podmiotów w leki recepturowe bo lek recepturowy wydawany jest wyłącznie na podstawie recepty.

 Powuższe uregulowania są aktualne wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 12.02.2022r.