Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wstąpienie w stosunek najmu w razie zbycia przedmiotu najmu.
data dodania: 2016-03-19

Mimo że z umowy najmu powstaje stosunek zobowiązaniowy tylko między oznaczonymi osobami (wynajmującym i najemcą) w wypadku zbycia rzeczy najętej lub obciążenia jej prawem rzeczowym uniemożliwiającym wynajmującemu wykonanie zobowiązań z najmu, np. użytkowanie, stosunek najmu, lecz nabywca wstępuje na miejsce zbywcy. W ten sposób prawa najemcy nabierają charakteru zbliżonego do praw rzeczowych. Stają się bowiem one skuteczne przeciwko każdoczesnemu właścicielowi rzeczy najętej.


„Potajemne” nagranie jako dowód w procesie.
data dodania: 2016-03-18

Co do zasady dowodem w postępowaniu cywilnym jest wszystko to co może przyczynić się do rozpoznania sprawy, czyli do ustalenia stanu faktycznego, z którego strona wywodzi swoje roszczenie. Dosyć poważne kontrowersje budzi to czy środkiem dowodowym mogą być potajemnie uzyskane nagrania, pośród których najwięcej dyskusji budzi posługiwanie się dowodem w postaci nagrania rozmowy sporządzonym bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej. Kodeks postępowania wykorzystania takiego nagrania jako dowodu nie zabrania.


Skuteczne postawienie zarzutu błędnej oceny dowodu tj. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.
data dodania: 2016-03-15

W razie wniesienia apelacji (i innego środka zaskarżenia) jednym ze sposobów zwalczania dokonanego przez sąd pierwszej instancji ustalenia stanu faktycznego jest postawienie temu sądowi zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Jest najbardziej istotny przepis, którego prawidłowe lub nieprawidłowe zastosowania prowadzi do wydania prawidłowego lub nieprawidłowego wyroku. Skutkiem jego naruszenia może bowiem być błędne ustalenie stanu faktycznego (czyli nie taki jak był w rzeczywistości i na jaki powoływała się strona procesu) i w konsekwencji zastosowanie przez sąd innego niż ten sąd powinien przepisu prawa materialnego.


Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej – sytuacja sprzed 3 sierpnia 2008r.
data dodania: 2016-03-12

Ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) do art. 446 kodeksu cywilnego został dodany § 4 o treści : ”Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od dnia 3 sierpnia 2008r.) nie ma wątpliwości, że w przypadku śmierci osoby spowodowanej czynem niedozwolonym, osobom jej najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pytanie czy takie roszczenie przysługuje tym osobom w razie śmierci osoby najbliższej przed wejściem w życie tych uregulowań? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.


VAT od czynności komorników sądowych.
data dodania: 2016-03-11

W interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2014r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) minister finansów zajął się kwestia opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Minister finansów uznał, że komornicy sądowi jako prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pytanie jakie powstaje jest następujące : czy opłaty egzekucyjne jakie naliczają komornicy zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji zawierają w sobie VAT (są kwotami brutto) czy powinny być dopiero powiększone o VAT (są kwotami netto) ?


1 2 3 32 33 34 36 37 38