Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Skuteczne postawienie zarzutu błędnej oceny dowodu tj. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.
data dodania: 2016-03-15

W razie wniesienia apelacji (i innego środka zaskarżenia) jednym ze sposobów zwalczania dokonanego przez sąd pierwszej instancji ustalenia stanu faktycznego jest postawienie temu sądowi zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Jest najbardziej istotny przepis, którego prawidłowe lub nieprawidłowe zastosowania prowadzi do wydania prawidłowego lub nieprawidłowego wyroku. Skutkiem jego naruszenia może bowiem być błędne ustalenie stanu faktycznego (czyli nie taki jak był w rzeczywistości i na jaki powoływała się strona procesu) i w konsekwencji zastosowanie przez sąd innego niż ten sąd powinien przepisu prawa materialnego.


Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej – sytuacja sprzed 3 sierpnia 2008r.
data dodania: 2016-03-12

Ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) do art. 446 kodeksu cywilnego został dodany § 4 o treści : ”Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od dnia 3 sierpnia 2008r.) nie ma wątpliwości, że w przypadku śmierci osoby spowodowanej czynem niedozwolonym, osobom jej najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pytanie czy takie roszczenie przysługuje tym osobom w razie śmierci osoby najbliższej przed wejściem w życie tych uregulowań? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.


VAT od czynności komorników sądowych.
data dodania: 2016-03-11

W interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2014r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) minister finansów zajął się kwestia opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Minister finansów uznał, że komornicy sądowi jako prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pytanie jakie powstaje jest następujące : czy opłaty egzekucyjne jakie naliczają komornicy zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji zawierają w sobie VAT (są kwotami brutto) czy powinny być dopiero powiększone o VAT (są kwotami netto) ?


Zasiedzenie własności nieruchomości przez współwłaściciela.
data dodania: 2016-03-07

Czy zasiedzenie pełnego prawa własności przez współwłaściciela nieruchomości (i również ruchomości) jest możliwe? Odpowiedź jest twierdząca. Wyjaśnić należy, że mówiąc o zasiedzeniu pełnego prawa własności przez współwłaściciela chodzi o zasiedzenie idealnych udziałów we współwłasności pozostałych współwłaścicieli. Te ”zasiedzone” udziały razem z ”posiadanym” już udziałem we współwłasności dają pełne prawo własności dotychczasowemu współwłaścicielowi. O pewnych trudnościach związanych z zasiedzeniem udziału idealnego, w tym o tym jakie warunki powinno spełniać posiadanie prowadzące do zasiedzenia udziału we współwłasności poniżej.


Prokura łączna niewłaściwe niedopuszczalna?
data dodania: 2016-03-04

W praktyce funkcjonowania spółek pojawiła się tzw. prokura łączna niewłaściwa (określana również prokurą łączną mieszaną albo nieprawidłową). Polega ona na tym, że prokurent jest ograniczony w reprezentowaniu spółki w ten sposób, że dla skutecznego reprezentowania przez niego spółki musi on działać łącznie z członkiem zarządu. Sądownictwo powszechne takie prokury traktuje różnie: część sadów wpisuje je do Krajowego Rejestru Sądowego a część odmawia dokonywania takich wpisów. Podzielona w sprawie dopuszczalności ustanawiania tego rodzaju prokury jest doktryna. Z kolei do niedawana Sąd Najwyższy opowiadał się za dopuszczalnością ustanawiania takiej prokury i jej wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego. „Opowiadał się”, bo w uchwale z 30 stycznia 2015r. Sąd Najwyższy uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.


1 2 3 32 33 34 36 37 38