Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Wynagrodzenie - Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa


Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia Kancelarii sprawy jest uzgadniane z Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

Przy zleceniu prowadzania Kancelarii większej ilości spraw o jednorodnym charakterze wynagrodzenie za prowadzenie każdej sprawy zostanie odpowiednio obniżone.


 


Wynagrodzenie za powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej jest uzależnione od rodzaju i przewidywanej ilości czynności jakie Kancelaria wykonywałaby w razie powierzenie obsługi prawnej.

Wynagrodzenie Kancelarii za udział w realizacji konkretnego projektu jest uzależnione od rodzaju projektu, stopnia jego skomplikowania, jego wartości i przewidywango na.

Wynagrodzenie Kancelarii za konsultacje prawne wynosi  od 150 – 200 zł netto za godzinę. Jeżeli Kancelarii zostanie następnie powierzone prowadzenie sprawy lub realizacja projektu, wynagrodzenie za udzielone konsultacje zostanie zaliczone na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub realizację projektu.