Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Porządek z prokurą?
data dodania: 2017-03-16

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ustawodawca słusznie zdecydował się skończyć z wątpliwościami i sporami dotyczącymi możliwości stosowania tzw. prokury łącznej nie Problem polegał na tym, że dotychczas obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego nie przewidywały możliwości udzielenia takiej prokury według której prokurent mógł reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną łącznia z członkiem ich zarządów. Część doktryny i orzecznictwa dopuszczała stosowanie takiej prokury , część była przeciwna. W końcu w uchwale z dnia z 30 stycznia 2015r. Sąd Najwyższy uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.
Te wątpliwości i niejasności chyba kończą się z chwilą wejścia w życie art. 1 pkt 1) lit. a ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.


Prokura łączna niewłaściwe niedopuszczalna?
data dodania: 2016-03-04

W praktyce funkcjonowania spółek pojawiła się tzw. prokura łączna niewłaściwa (określana również prokurą łączną mieszaną albo nieprawidłową). Polega ona na tym, że prokurent jest ograniczony w reprezentowaniu spółki w ten sposób, że dla skutecznego reprezentowania przez niego spółki musi on działać łącznie z członkiem zarządu. Sądownictwo powszechne takie prokury traktuje różnie: część sadów wpisuje je do Krajowego Rejestru Sądowego a część odmawia dokonywania takich wpisów. Podzielona w sprawie dopuszczalności ustanawiania tego rodzaju prokury jest doktryna. Z kolei do niedawana Sąd Najwyższy opowiadał się za dopuszczalnością ustanawiania takiej prokury i jej wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego. „Opowiadał się”, bo w uchwale z 30 stycznia 2015r. Sąd Najwyższy uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.