Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Okres dopuszczalnego zatrudnienia asystentów i adiunktów.
data dodania: 2017-08-28

W myśl obecnie obowiązujących uregulowań (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym) na stanowisku asystenta osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i na stanowisku adiunkta osoba nieposiadające stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą być zatrudniane przez okres określony w statutach uczelni wyższych, ale okres ten nie może być dłuższy niż osiem lat. To uregulowanie obowiązuje od dnia 01 października 2013r. W praktyce uczelnie, z powodu braku przepisów międzyczasowych, mają problem z tym jak obliczać dopuszczalne okresy zatrudnienia na powyższych stanowiskach osób nieposiadających w/w stopni naukowych, a dokładnie z tym jak traktować okres zatrudnienia tych osób przypadający przed dniem 01 października 2013r. Szczegóły dalej.


Okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie zalicza się do stażu pracy.
data dodania: 2017-07-19

Pracownicy uczelni wyższych mają prawo do uzyskania dodatkowych świadczeń w postaci dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Uzyskanie prawa do tych świadczeń zależy od lat pracy (okresu pozostawaniu w zatrudnieniu). Zwrócono się do mnie z pytaniem czy do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawienia do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej można zaliczyć okres, za który pracownik uczelni pobierał świadczenie pielęgnacyjne? Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że nie.